Arnošt Marks - ředitel gramofónových závodů GZ Digital Media

Spustit prezentaci