Příklad:
1428 - 2x.............................................................(2 x objednávka snímku 1428 formátu 13x18 cm )
1556 - 1x - 15x20 ............................................. (1 x objednávka snímku 1556 formátu 15x20 cm - příplatek 30 Kč )
Objednávat lze minimálně 2 ks snímků. Pokud obdržíme z jedné adresy více objednávek, budou tyto sloučeny a počet kopií snímků bude navýšen o aktuální stav.

 

Dodatečné objednávky