LICENCE

...nabízím také možnost zakoupit fotografie ( licence k užití snímků ) pro :

  • noviny ( ilustrační snímky k článkům)
  • časopisy ( titulní stránky osobností...)
  • reklamu ( na internetu, v časopisech, letácích...)
  • nebo vytištěné na plátně, v paspartě...
  • vytiskneme fotografie z naší databáze pro dekoraci vašich interiérů
  • banky, byty, domy, úřady...
  • restaurace
  • kosmetické salony
  • kavárny...

 


V případě, že se rozhodnete zakoupit zde vystavené fotografie, uvádím pro orientaci stručnou charakteristiku kategorií pro další nakládaní s fotkami...


Zákazník nabývá vlastnická práva (nikoliv autorská) ke všem dílům vzniklým podle smlouvy pouze pro soukromé a nekomerční využití. Práva pro komerční využívání jsou součástí jiných smluv, a není je možné nabýt jinak, než výslovným písemným souhlasem zhotovitele s přesným určením rozsahu a doby trvání práv. Komerční použití díla bez souhlasu majitele komerčních práv ( zhotovitele) zakládá nárok zhotovitele smluvní pokutu v maximální výši 250.000 CZK.

free
Tento druh licence Vám dává naprostou svobodu nad tím, jakým způsobem je fotografie použita a kolikrát. Nemusíte se tak obávat dodatečných nákladů, pokud se rozhodnete obrázek použít i k jinému účelu, než byl ten původně zamýšlený (například kromě brožury i k inzerci). Všechny snímky jsou k dispozici v rozlišení pro web a pro tisk (až do velikosti A3) a jsou členěny na kategorie Standard a Exclusive, kde je cena vyšší díky kvalitě či jedinečnosti fotografie.
Fotografie Vám budou zaslány na CD/DVD nosiči na Vámi uvedenou adresu na dobírku. V případě zájmu je možno dohodnout se na jiné formě úhrady a dodání.

managed rights
U fotografií, které se řídí tímto druhem licence, se cena stanoví na základě konkrétního způsobu použití snímku. Každá objednávka tedy musí obsahovat způsob použití fotografie (leták, inzerce, billboard), velikost otištění, náklad apod.

non comercial license - nekomerční licence
Fotografie může být po dohodě použita  pouze k nekomerčním účelům a to soukromou osobou nebo neziskovou organizací (občanská sdružení, školy a jiné vzělávací instituce). Použití fotografie není dovoleno politickým stranám a organizacím, církevním organizacím a organizacím přímo napojeným na komerční firmy.
Fotografie nesmí být použita způsobem, který by urážel, znevažoval či jinak poškozoval osoby na fotografii zachycené.

Při použití fotografie vždy uvádějte zdroj, z kterého pochází ( www.robinpuskas.cz ).Je dovoleno fotografie upravovat, měnit a používat do vlastních grafických a jiných projektů a děl. To vše pouze za předpokladu, že výsledné dílo nebude urážet, znevažovat či jinak poškozovat osoby na fotografii zachycené.

sociální projekty
Pro vzdělávací a sociální projekty poskytujeme slevy, nebo poskytneme fotografie zcela zdarma.